Usługi


Usługi

Badanie endoskopowe nosa i zatok, nosogardÅ‚a oraz ucha zewnÄ™trznego 

Badanie fiberoskopowe nosa, zatok, krtani, gardÅ‚a dolnego i górnego odcinka tchawicy

Badanie fiberoskopowe III-go migdałka

Badanie videostroboskopowe krtani 

Fiberoskopia podczas snu indukowanego /farmakologicznie/

Audiometria - obiektywne badanie słuchu

Tympanometria - badanie ucha środkowego

Biopsje endoskopowe /klasyczne zamknięte i otwarte całego obszaru głowy i szyi/

Spirometria

   Zabiegi operacyjne:

Endoskopowe operacje zatok u dorosłych

Operacje endoskopowe polipów nosa /z użyciem noża obrotowo-ssÄ…cego - shavera/

Endoskopowe operacje zatok czołowych metodą Drafa

Balonikowanie zatok

Endoskopowe operacje nowotworów jam nosa i zatok

Endoskopowe operacje zamknięcia płynotoku nosowego

Operacje zatok z dostępu zewnętrznego /jedynie przy braku możliwości zastosowania techniki endoskopowej/

Endoskopowe operacje dróg Å‚zowych

Plastyka małżowin nosowych dolnych techniką radiochirurgii ELLMAN lub KOBLACJI

Endoskopowe operacje III-go migdałka: koblacja oraz technika klasyczna

Operacja usuniÄ™cia migdaÅ‚ków podniebiennych technikÄ… KOBLACJI

Operacja zmniejszenia migdaÅ‚ków podniebiennych technikÄ… KOBLACJI lub radiochirurgii ELLMAN

Operacja III-go migdałka pod kontrolą endoskopu techniką koblacji

Plastyka podniebienia /dla pacjentów z chrapaniem i bezdechem sennym/ technikÄ… KOBLACJI lub radichiorurgii ELLMAN

Usunięcie zmian z błony śluzowej jamy ustnej techniką radiochirurgii ELLMAN

Direktoskopia - ocena krtani z biopsjÄ… diagnostycznÄ…

Mikrochirurgia krtani

ZaÅ‚ożenie dreników do uszu

Tympanoplastyka

Zabiegi laserowe w znieczuleniu miejscowym:

Waporyzacja laserowa migdaÅ‚ków podniebiennych (laserem póÅ‚przewodnikowym 980 nm)

Zabieg laserowy podniebienia

Odwarstwienie błony śluzowej nosa

Małżowiny nosowe